vrijdag 2 januari 2015

Goede vooruitzichten voor 2015

De vooruitzichten voor de Nederlandse MKB-bedrijven zijn rooskleurig.
Zo helpt de huidige lage olieprijs mee aan de goede vooruitzichten. De kosten van de bedrijven zullen dalen en dit resulteert in betere resultaten.
Ook de consument plukt hier de vruchten van doordat zij meer te besteden hebben.
De verwachting is dan ook dat de koopkracht, na jaren van krimp, in 2015 met 1,5% zal stijgen in Nederland.
Daarnaast wordt verwacht dat 2015 voor Nederland een jaar zal zijn waarin nagenoeg geen extra banen bijkomen zolang de economische groei beneden de 2% blijft. Dit komt doordat bedrijven al voldoende personeel hebben en zich zullen focussen op het efficiĆ«nt inzetten  van hun personeel. Dit kan ten goede komen van de winstgevendheid, dat weer kan leiden tot meer investeringen, waaruit op de lange termijn nieuwe banen ontstaan.
Al met al zijn de vooruitzichten voor 2015 dus gunstig te noemen. Het MKB heeft genoeg kansen om te groeien. Hiervoor zullen zij wel financieringsbronnen nodig hebben. De verwachting is dat de hulp van de grootbanken niet genoeg zal zijn. De reden hiervoor is dat banken simpelweg nog teveel risico lopen en er nauwelijks redenement op maken door de lage rentestand. Dit biedt kansen aan nieuwe vormen van financieringsverstrekking zoals crowdfunding. Hierbij wordt in tegenstelling tot de grootbanken, de financiering verstrekt door meerdere personen en/of instellingen.
Tot slot bieden deze vooruitzichten natuurlijk veel kansen op de beurzen. De professionals van AttenBeleggen zullen inspelen op deze goede verwachten, maar wel kritisch de ontwikkelingen in de gaten houden, zodat ook u hiervan kunt profiteren!