vrijdag 16 september 2016

Nederlandse werkeloosheid op laagste niveau sinds augustus 2012
Steeds minder Nederlanders zitten zonder werk. Dat komt mede doordat minder mensen hun baan kwijtraken. In augustus daalde de werkloosheid in vergelijking met een maand eerder met 6,4% van 517.000 tot 484.000. Het werkloosheidspercentage nam daardoor af van 6% tot 5,8%, blijkt uit cijfers van het CBS.
De daling van de werkeloosheid was vooral te merken in de groep 45-plussers. Voorafgaand daalde ook al de werkeloosheid onder jongeren en werknemers tussen de 25 en 45 jaar. Alleen in het jaar 2016, is de werkeloosheid al met 20% gedaald.
Daarnaast worden veel minder werkloosheidsuitkeringen aangevraagd: een daling met 14,4% in vergelijking met een jaar eerder. Er zijn nu 8,4 miljoen Nederlanders aan het werk. Dat zijn er 108.000 meer dan een half jaar geleden.
In de ICT-sector is er zelf al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het resultaat is dat bedrijven aangeven in hun bedrijfsvoering te worden belemmerd doordat ze niet genoeg gekwalificeerd personeel kunnen krijgen.
Terwijl de werkeloosheid al sinds februari 2014 onafgebroken daalt, is de Nederlandse arbeidsmarkt nog niet op het niveau van voor de crisis toen het percentage werkelozen lag op 3,6%. Ook het aantal langdurig werklozen ligt nu nog hoger dan voor de crisis. Dat is vooral het geval bij 55-plussers. Van hen zit meer dan 70% langer dan één jaar zonder werk.