maandag 20 april 2015

Een goed jaar voor Europese ETF's

De nettokapitaalstroom van Europese trackers is in 2014 sterk gestegen van €10,3 miljard naar €43.2 miljard ten opzichte van 2013.

Trackers hebben in 2014 uitstekend gepresteerd in een klimaat van wereldwijde stijgingen, maar volatiele aandelenmarkten en een aanhoudende steun van het monetaire beleid. 

Volgens de gangbare opvattingen, zou het tijdens deze marktomstandigheden voor actieve beleggers gemakkelijker moeten zijn om een hoger rendement te behalen. De werkelijkheid was echter anders. Uit bepaalde sectorberekeningen bleek namelijk dat 75% van de actieve Europese aandelenfondsen er niet in slaagde om hun doelstelling voor 2014 te bereiken.

Passief beleggen wordt ook steeds populairder. De verwachting van Moringstar is dan ook dat de passieve Europese fondsen in het algemeen zullen gaan groeien in de toekomst. Dit, omdat actief beleggen hogere kosten met zich meebrengt.


Een goed alternatief is AttentBeleggen, wat ook doet aan passief beleggen door middel van trackers. Aan de hand van deze beleggingsstrategie heeft AttentBeleggen een mooi rendement behaald voor al haar verschillende risicoprofielen in 2014. Deze rendementen verschillen van 7,1% tot 11,6%, waarmee alle profielen beter scoorden dan de Nederlandse benchmark (AEX).