maandag 18 mei 2015

Inflatie stijgt voor derde maand op rij

De Nederlandse inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) inclusief: energie, voeding, alcohol en tabak, is in april gestegen naar 0,6 procent. In maart was de prijsstijging voor consumenten nog 0,4 procent. Verder maakte het Centraal Bureau voor Statistieken bekend dat de inflatie vanaf februari iedere maand met 0,2 procentpunt is toegenomen.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), die gebruikt wordt voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, is gestegen naar 0,0 procent in april. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in maart toen deze inflatie nog negatief was.

In de onderstaande tabel is zowel de ontwikkeling van de CPI als de HICP weergegeven:
Een manier om uw belegd vermogen te beschermen tegen inflatie, waardoor de koopkracht van de consument minder wordt, is door te beleggen in inflation linked bonds. Bij deze obligaties wordt de terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de rit gecorrigeerd voor de inflatie, waarbij men minimaal de hoofdsom terugkrijgt.

AttentBeleggen kiest vanuit spreidingsoogpunt voor de iShares Euro Inflation Linked Government Bond. Deze tracker bestaat uit overheidsobligaties, waarvoor slechts 0,25% kosten moet worden betaald, wat ten goede komt aan uw uiteindelijke rendement.