vrijdag 23 september 2016

Het Nederlandse overheidstekort daalt

Afgelopen vrijdag bleek uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de eerste half van 2016 het Nederlandse overheidstekort is gedaald. Hiermee kwam het overheidstekort halverwege dit jaar uit op 0,8% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2015 bedroeg het overheidstekort nog 1,9%.
De daling kwam voort uit een stijging van de overheidsinkomsten met 7 miljard euro naar 299 miljard euro op jaarbasis. Deze stijging was voornamelijk te danken aan de ontvangen sociale premies. Daarnaast namen de inkomsten uit de vennootschapsbelasting en de btw toe, maar verminderden de inkomsten uit de aardgasreserves wel. De uitgaven bleven met 305 miljard euro vrijwel gelijk in vergelijking met 2015.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat uit van een overheidstekort van 1,1% over heel 2016. Hiermee voldoet Nederlands ruimschoots aan de norm van de Europese Unie, die stelt dat het overheidstekort over een geheel kalenderjaar niet hoger mag zijn dan 3% van het BBP.
De overheidsschuld kwam halverwege 2016 uit op 437 miljard euro. Dit komt overeen met 63,7% van het BBP. Dit is 1,4 procentpunt lager dan eind 2015. Hiermee daalde de schuldquote verder richting de Europese norm van 60% van het BBP.
De overheidsschuld daalde met bijna 4 miljard euro ten opzichte van eind 2015. De afname van de schuld kwam door 7 miljard euro aan opbrengsten uit transacties in financiƫle activa. Dit betrof de verkoop van aandelen in ASR, de ontvangsten door beƫindiging van rentederivaten, en aflossingen van leningen verstrekt door de overheid.